Разрешение на строительство № 42-305-161-2016 от 11.05.2016 г