Разрешение на строительство № 42-305-166-2015 от 16.07.2015 г